Her på siden vil vi gerne orientere om aktuelle forhold for forbrugerne, herunder orientere om evt. driftsstop ved planlagt vedligeholdelse og længere varende reparationer.

Ved problemer med vandforsyningen

Er der problemer med vandet, vandet forsvinder eller en forbruger opdager et brud på ledningsnettet, beder vi om henvendelse til den ansvarlige for området, formanden eller et bestyrelsesmedlem.


Aktuelt nyt

Ingen driftsproblemer