.

.

Her på siden vil vi gerne orientere om aktuelle forhold for forbrugerne, herunder orientere om evt. driftsstop

Er der problemer med vandet eller en forbruger opdager et brud på ledningsnettet, beder vi om henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

.

Aktuelt nyt:

Her informeres om aktuelle nyheder og igangværende arbejder

Ordinær generalforsamling

Onsdag, den 28. februar 2024 kl. 19.30 i Rodskov forsamlingshus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen
  På valg er: Jens Alstrup, Lars Tækker Rasmussen og Torben Jensen.
  (Jens Alstrup genopstiller ikke)
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisorer.
 9. Evt.
  (Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. februar)